Diamante Regatta 6611 / Diamante Snow Pikowany 6601