Diamante Mercury 6622 / Diamante Regata Pikowany 6611