Diamante Espresso 6613 / Diamante Taupe Pikowany 6603